Foto: Hans Apelgren/Stefan Johansson

Ärlans öga av Josefine Wierth

Roman

Ärlans öga är en uppväxtskildring sedd genom barnets ögon. I ett spektrum av scener vecklar världen ut sig då Lova växer upp i 60- och 70-talets Stockholm, med återkommande vistelser vid havet på ön Fårö. Inför hennes blick är tillvaron intensiv och detaljerad. Allt registreras med samma uppmärksamhet; från den tidiga sexualitetens oförutsägbara vindlingar och lidandets obegripliga lagar, till uppgörelsen med själva existensen ute på öns yttersta udde.

Ärlans öga av Josefine Wierth är en pärla för alla att upptäcka och ta till sig: vild och varm och vacker. En barndomsskildring skriven på en prosa som det lyser om. Om hur ett eget seende föds och blir till, och om vikten av att värna om detta seende – och om att värna om en rätt sorts ensamhet. Romanen är också, på sitt alldeles egna sätt, en berättelse om att bli till i fantasi och skapande.”
Monika Fagerholm

 

Till beställning av Ärlans öga

 

Ärlans öga av Josefine Wierth
Roman utgiven på MBM Förlag
Grafisk form: Micael Bäckström
Omslagsfoto: Hans Apelgren
Siluettfoto: Stefan Johansson
Författarporträtt: Björn Larsson
Mjukband med flikar samt läsband
ISBN 978-91-865055-6-1
Tryck: JSC KOPA Litauen i augusti 2017